PROFIL

ČELEĎA REKLAMA

celeda

Naša firma vznikla v roku 1990 ako 1. reklamná agentúra v Trnave. Reklamnú agentúru založil Hynek Čeleďa, ktorý mal vyše 30-ročnú skúsenosť s vedením propagačného oddelenia Trnavských automobilových závodov.

Vo firme aktívne pôsobí dodnes. Od roku 2005 firmu vedie priemyselný dizajnér Mgr.art. Rastislav Čeleďa, ktorý zachováva kontinuitu rodinnej tradície a prináša vitalitu invenčného entuziazmu.

Od roku 2009 sme pristúpili k zmene mena firmy. Súčasná značka Čeleďa reklama sa transformovala z pôvodného názvu Progres reklama.

Našim klientom poskytujeme komplexné služby v oblasti reklamy, zhrnuté do jednej vety: „Zviditeľňujeme vaše sny“. Vašu reklamu pre Vás erudovane navrhneme a spoľahlivo vyrobíme. Ponúkame jedinečnosť a profesionalitu v oblasti priemyselného dizajnu a výtvarnej tvorby.


curriculum vitae


od 2005 po súčasnosť Majiteľ reklamnej agentúry ČELEĎA REKLAMA

od 2003 po súčasnosť asistent v Ateliéri Industrial design,
ved. Ateliéru Doc. Ferdinand Chrenka akad. soch.

Vzdelanie:

1998 – 2000 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Magister umenia v odbore: Úžitkové umenie – priemyselný dizajn
Ateliér Industrial design, Doc. Ferdinad Chrenka akad. soch.

1999 University of Art and Design, Helsinky, Fínsko
Department of Product and Strategic Design, prof. Raimo Nikkanen

1994 – 1998 Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
Bakalár v odbore: Výtvarne umenie – priemyselný dizajn
Ateliér Industrial design, Doc. Ferdinad Chrenka akad. Soch.

1997 – 1998 École des Beaux Arts, Saint Etienne, Francúzsko
Ateliér dizajnu, prof. Eric Jourdan

1989 – 1993 Stredná umeleckopriemyselná škola, Uherské Hradište, Česká republika
Tvarováni stroju a nástroju tvarováni prúmyslových výrobku prof. Miroslav Klíma